Članstvo

Postanite član sada​

Član uduženja možete postati tako što ćete nas posetite ili se registraciju na portal “Sremac”, registracijom na portalu “Sremac” vi se automaski i registrujete i za korišćenje usluga koje pruža portal “Moja radionica”.

Kada izvršite prijavu na portal “Sremac” vama će na vašu e-mail adresu stići pristupnica, koju je potrebno da popunite i pošaljete na naš e-mail ili putem pošte.

Ko sve može biti član udruženje?

Član udruženja može postati svako lice koje u prihvata ciljeve, zadatke i obaveze koje proizlaze iz učlanjenja. Članom udruženje se može smatrati svako lice koje poptiše izjavu o prostupanju udruženju.

Da li ima ograničenja u pristupanju udruženju?

Svako lice može pod jednakim uslovima utvrđenim Statutom udruženja da postane član udruženja. Da li se naplaćuje članarina? Članarina u udruženju “Sremac” je poptuno besplatna.

Ko može koristiti usluge portala “Moja radionica”? Usluge portala “Moja radionica” mogu koristiti svi bez obzira da li su članovi udruženja”Sremac”, jedino je potrebno da imate neku “veštinu” koju žele da predstave. Podaci o članovima (ličnosti) smatraju se poslovnom tajnom i nisu dostupni trećim licima u skladu sa Zakonom.

Postanite član sada

Član uduženja možete postati tako što ćete nas posetite ili se registraciju na portal “Sremac”. Registracijom na portalu “Sremac” vi se automaski i registrujete i za korišćenje usluga koje pruža portal “Moja radionica”.

Kada izvršite prijavu na portal “Sremac” vama će na vašu e-mail adresu stići pristupnica, koju je potrebno da popunite i pošaljete na naš e-mail ili putem pošte.

Ko sve može biti član udruženje?
 

Član udruženja može postati svako lice koje u prihvata ciljeve, zadatke i obaveze koje proizlaze iz učlanjenja. Članom udruženje se može smatrati svako lice koje poptiše izjavu o prostupanju udruženju.

Da li ima ograničenja u pristupanju udruženju?
 

Svako lice može pod jednakim uslovima utvrđenim Statutom udruženja da postane član udruženja. Da li se naplaćuje članarina? Članarina u udruženju “Sremac” je poptuno besplatna.

Ko može koristiti usluge portala “Moja radionica”?
 

Usluge portala “Moja radionica” mogu koristiti svi bez obzira da li su članovi udruženja”Sremac”. Jedino je potrebno da imate neku “veštinu” koju žele da predstave. Podaci o članovima (ličnosti) smatraju se poslovnom tajnom i nisu dostupni trećim licima u skladu sa Zakonom.

 

Pridružite nam se

Želim da postanem član udruženja “Sremac” i da koristim usluge portala "Moja radionica"

Vaša adresa elektronske pošte. Ukoliko ne primite potvrdu molimo proverite spam/junk folder.
Kontakt telefon

Popunjavanjem ovog formulara vi ste izvršili registraciju na našim portalima. Kao odgovor dobićete e-mail sa pristupnicom i instukcijama za korišćenje usluga koje su vam ponuđene.